Home ยป Groepen

Groepen

Onze school kent net als de meeste scholen een onderbouw, middenbouw en bovenbouw, die ieder twee klassen hebben.

Een belangrijk kenmerk van een Jenaplanschool is de organisatie in stamgroepen met kinderen met verschillende leeftijden, belangstelling, aanleg en ontwikkeling. Een stamgroep is een klas die is samengesteld uit kinderen uit groep 0, 1 en 2 (onderbouw), groep 3, 4, 5 (middenbouw) of groep 6,7 en 8 (bovenbouw). We hebben op de Sterrenwachter zes stamgroepen: twee onderbouwgroepen, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen.

Uw kind is in een driejarencyclus dus eerst jongste kind, daarna middelste en vervolgens oudste. Uw kind houdt drie jaar dezelfde groepsleider. Samenwerken en elkaar helpen staan centraal. Met behulp van planborden en weekplanningen leren de kinderen zelfstandig hun taken te plannen en af te ronden.