Home » Groepen » Bovenbouw » Regels en afspraken

Regels en afspraken

In de bovenbouw gelden, naast de algemene schoolregels die in de schoolgids staan, specifieke regels en afspraken. Hieronder de meest belangrijke.

Agenda

Kinderen moeten met een agenda kunnen omgaan voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij gaan in groep 8 van de bovenbouw agenda’s gebruiken, om hierin te leren plannen. Zij zorgen er ook zelf voor dat ze een agenda hebben voordat het nieuwe schooljaar begint.

Balpennen

Het gebruik van balpennen is in de bovenbouw niet toegestaan. Kinderen schrijven met een door school verstrekte vulpen of met potlood. Ook krijgen de kinderen kleurpotloden en stiften. Het is handig om hiervoor een etui mee te nemen.

Fietsen

Bovenbouwkinderen zetten hun fiets in de grote fietsenstalling. De fiets moet altijd op slot staan.

Gouden groepsregels

Elk jaar gaan de 8ste jaars van school en komen er nieuwe 6de jaars kinderen bij. Iedereen moet natuurlijk wennen aan de nieuwe groep. We willen dat iedereen het fijn heeft in de groep. Daarom praten we in het begin met elkaar over hoe we dit kunnen bereiken. Uiteindelijk resulteert dit in een aantal gouden groepsregels. Die onderschrijven we allemaal en we houden ons er aan.

Gymnastiek

De bovenbouw gymt op woensdagmorgen van 8.30-10.30 uur. Sportkleding en stevige gymschoenen zijn daarbij verplicht. Schoenen waarop buiten is gelopen of gesport, zijn niet toegestaan. Kinderen nemen hun gymkleding weer mee naar huis. Kinderen die niet kunnen gymmen leveren een briefje van hun ouders in bij de groepsleider. Alle kinderen komen op eigen gelegenheid met de fiets naar de gymzaal. We gaan samen terug naar school.

Kijken in de groep

Om een goede indruk te krijgen hoe we in de bovenbouw bezig zijn, nodigen we ouders van harte uit om een dagje te komen kijken in de groep. Maakt u hiervoor wel eerst even een afspraak met de groepsleid(st)er.

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de schooltijden is niet toegestaan. Alleen na toestemming van de groepsleid(st)er mag een mobiel gebruikt worden. Mobiele telefoons, die aan staan, worden bij de groepsleid(st) ingeleverd tot het einde van de dag.

Opbergmap

Om al je schriften en losse papieren goed te bewaren is het handig als een kind een map heeft met verschillende opbergvakjes. Zo heb je alles goed geordend en raak je niets kwijt.

Schoolverslagen en gesprekken

De bovenbouw heeft verschillende verslagmomenten:

  • Oktober eerste gesprek voortgezet onderwijs groep 8 (ouders met kind)
  • November/december: verslag + spreekavond
  • Februari/maart: vorderingenoverzicht + spreekavond
  • Juni: verslag + vorderingenoverzicht

Exacte data voor de verslagen en spreekavonden staan in agenda.

Schoolagenda en Wie & Wanneer-agenda

Naast de schoolagenda op de homepage van deze website, waar je alle activiteiten en vakanties kunt terugvinden, is er ook een agenda speciaal voor de bouwen. Deze is ‘Wie en Wanneer’ genaamd. Hierin staat per bouw (onderbouw, middenbouw of bovenbouw) wie wanneer de natuurkring, leeskring, spreekbeurt of verjaardagskring heeft. Ook staan de verjaardagen er in. Deze agenda staat aan de rechterzijde van de pagina’s van de bouwen.


  • Regels en afspraken
  • Ritmisch weekplan
  • (T)huiswerk