Home » Groepen » Bovenbouw » (T)huiswerk » Leeskring

Leeskring

De bedoeling van de leeskring is dat je samen met een klasgenoot een onderwerp of boek uitkiest en daarover in de kring gaat vertellen. Natuurlijk lees je ook een stukje voor. Je mag er nog een leuke activiteit bij bedenken. Hieronder vind je een aantal tips, die je kunt gebruiken bij je voorbereiding en uitvoering. Aan het eind vertellen we nog iets over de beoordeling.

Voorbereiding
 • Kies een onderwerp uit waar je de leeskring over wilt houden. Je kunt hierbij denken aan een schrijver, een boekenserie, een genre (dat is een boekensoort, bijvoorbeeld geschiedenisboeken), etc. In de bibliotheek vind je heel veel boeken. Het is handig om een onderwerp te kiezen waarvan jullie allebei al boeken hebben gelezen.
 • Ga allebei een boek helemaal lezen. Maak beiden een samenvatting van het boek. Die kun je later gebruiken om te vertellen waar het boek over gaat.
 • Kies vervolgens allebei een stuk uit dat je wilt voorlezen. Dit hoeft niet een lang stuk te zijn. Een stukje van ongeveer drie minuten is genoeg. Vertel voordat je gaat lezen waar het boek over gaat en nadat je hebt gelezen hoe het boek verder gaat. Oefen dit vervolgens heel goed.
Let in ieder geval op de volgende zaken
 • Zonder fouten lezen
 • Intonatie (dus op toon lezen)
 • Op de goede snelheid lezen
 • Let op punten, komma’s en andere leestekens
 • Spreek met elkaar hoe je het onderwerp gaat inleiden. Waarom hebben jullie dit onderwerp gekozen? Waarvan kennen jullie deze boeken? De bedoeling is je de andere kinderen enthousiast maakt voor jullie onderwerp. In de inleiding vertel je ook welke hoofdstukken er in jullie presentatie aan bod komen.
 • Bedenk goede hoofdstukken bij jullie onderwerp. Bijvoorbeeld over de geschiedenis of over andere boeken van jullie onderwerp. Maak in ieder geval ook een hoofdstuk waarin jullie vertellen waarom jullie zelf zo enthousiast zijn over dit onderwerp.
 • Bedenk minstens 5 vragen bij het boek. Vraag daarbij niet alleen naar weetjes uit het boek maar vraag bijvoorbeeld ook naar de mening van de andere kinderen.
 • Bedenk hoe je de leeskring wilt presenteren? Welke spullen neem je mee om een mooie uitstalling te maken. Denk daarbij aan spulletjes die horen bij het stuk dat je gaat voorlezen, andere boeken van de schrijver of tekeningen. Probeer je presentatie zo te maken, dat je publiek nieuwsgierig wordt.
 • Bedenk tenslotte een leuke activiteit bij je leeskring. Helemaal onderaan dit stuk vind je een hele lijst van mogelijkheden, als je zelf niks kunt verzinnen.
 • Hebben jullie een PowerPoint of Prezi bij jullie leeskring gemaakt? Hartstikke leuk! Zorg er wel voor dat je deze een paar dagen van te voren uittest op school en zo nodig aanpast.
 • Laat je leeskring thuis een keer helemaal zien aan je vader, moeder, broertjes en zusjes. Hebben zij nog tips voor je? Moet je nog iets veranderen? Duurt de leeskring niet te kort en niet te lang?
 • Leg de avond voor de dag dat je je leeskring hebt al je spulletjes klaar. Neem je spullen ’s morgens mee naar school.
Uitvoering
 • Maak je presentatie klaar in de kring en ga naast elkaar staan of zitten.
 • Begin met jullie onderwerp en de inleiding. Daarna volgt de rest vanzelf.
Laatste puntjes van aandacht
 • Kijk je publiek aan als je vertelt
 • Vertel zoveel mogelijk uit je hoofd. Schrijf hoogstens in steekwoorden op (cue cards) wat je wilt vertellen en hou dit erbij als spiekbriefje.
 • Je leeskring mag niet langer duren dan 20 minuten
Beoordeling

Aan het eind van de leeskring wil je natuurlijk weten wat we vonden van jullie leeskring. In de kring gaan we vragen wat de andere kinderen ervan vonden. Natuurlijk zal ook je groepleid(st)er vertellen wat hij of zij ervan vond. We doen dit in TOPS en TIPS.Je groepsleid(st)er gaat de plus- en minpunten op een rijtje zetten en komt tot een beoordeling. Waar nodig zullen er verbeterpunten worden aangegeven. Hier ga je bij je volgende kring aan werken.

Waar letten we allemaal op
 • Wisten jullie veel van het onderwerp?
 • Konden jullie je enthousiasme over het onderwerp goed overbrengen?
 • Hebben jullie foutloos lezen?
 • Hoe was de intonatie?
 • Hoe was het tempo?
 • Is er gelet op leestekens?
 • Hebben jullie uit je hoofd verteld?
 • Was er een goede verdeling tussen jullie tweeën?
 • Hoe waren de vragen?
 • Hoe was de presentatie?
 • Wat hebben jullie bij de leeskring gedaan of gemaakt?
 • Wat zijn de verbeterpunten?
 • Alle andere opmerkingen

Heb je hulp nodig dan kun je altijd terecht bij je groepsleid(st)er.

De  data witte wolven vind je op Leeskringen witte wolven

De data jaguars vind je op Leeskringen jaguars

We wensen jullie heel veel succes.

Mogelijke activiteiten
Toneelstukjes,Papier-maché,Koken,Iemand uitnodigen
Hoorspel,Gedicht maken,Verkleden,Filmpje maken
DVD laten zien,Spelletje,Figuurzagen,Pantomimespel
Liedje zingen,Quiz,Timmeren,3D print maken
Kahoot,Sneltekenen,Wedstrijdje,Petje op Petje af