Home » Groepen » Onderbouw » Bouwen aan

Bouwen aan

Onze school heeft twee onderbouwgroepen: De Dolfijnen en de Guppies. De groepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z. kleuters van 4, 5 en 6 jaar in één stamgroep.

Wat verwachten we van elkaar?

De groepsleerkracht werkt o.a. aan:

•    Een veilige omgeving
•    Een uitdagende omgeving
•    Een gezellige omgeving
•    Een gevarieerde omgeving met aantrekkelijke materialen
•    Een goede sfeer in de groep
•    Goede zorg voor alle kinderen
•    Bijhouden en uitbreiden van kennis over de ontwikkeling van kleuters
•    Het invullen van het leerlingvolgsysteem

Voor de kleuter is het belangrijk:

•    Om emotioneel vrij te zijn
•    Om een mate van zelfstandigheid te hebben – Bijvoorbeeld door zichzelf te kunnen aan- en uitkleden
•    Om betrokken te zijn
•    Om als 2e jaars een maatje te zijn voor een jongste kleuter
•    Om te leren zorgvuldig om te gaan met materialen
•    Om zindelijk te zijn
•    Zich veilig te voelen
•    Graag naar school te gaan

We stellen het programma zo samen dat het aansluit bij de ontwikkeling van de kleuter. We willen kinderen steeds weer opnieuw een stapje vooruit helpen. De ene keer door alleen maar mee te denken en uit te dagen, de andere keer door structuur te bieden of door programmagericht te werken. We streven er naar kleuters een stevige basis te geven om zelfverzekerd, zelfstandig en goed voorbereid naar de middenbouw te gaan.

Hoe volgen we de ontwikkeling van de kleuters?

Hiervoor maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Onderbouwd online. De kinderen worden dagelijks in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. Observaties worden online vastgelegd. Zo worden zowel de kinderen die uitvallen, als de kinderen die opvallen zichtbaar. Voor kinderen die uitvallen is er herhalingsstof en voor kinderen die opvallen is er verrijkingsstof. Met verkregen groepsoverzichten, handelingsplannen en rapportages kunnen de leerkrachten aan de slag gaan.

Hoe plannen we de activiteiten binnen een thema van Onderbouwd?

Leerlingvolgsysteem Onderbouwd is onderverdeeld in een tiental thema’s, gekoppeld aan bijvoorbeeld de seizoenen en feestdagen. Een thema duurt drie weken. Elk thema bestaat uit een taalweek en twee rekenweken. In de taalweek werken we met ontwikkelingsmaterialen, gekoppeld aan taal/leesvoorwaarden. In de rekenweken wordt gewerkt met voorbereidende rekenmaterialen. Dit geldt voor zowel groep 1 als groep 2.
Onderbouwd vindt het belangrijk dat ook de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen wordt gestimuleerd en dat vinden wij ook. We volgen ook de motorische ontwikkeling en verwerken deze in het leerlingvolgsysteem.

We streven naar een brede ontwikkeling op de volgende gebieden:

 1. Sociale en emotionele ontwikkeling:
  •    zelfbeeld
  •    relatie met volwassenen
  •    relatie met andere kinderen.
 2. Speel en werkgedrag:
  •    Spelontwikkeling
  •    Taakgerichtheid en zelfstandigheid
 3. Zintuiglijke ontwikkeling:
  •    Visuele waarneming
  •    Auditieve waarneming
 4. Motoriek:
  •    Ontwikkeling van de tekenvaardigheid
  •    De grote motoriek
  •    De kleine motoriek
 5. Mondelinge taalontwikkeling
 6. Lichaamsoriëntatie
 7. Ruimtelijke oriëntatie
 8. Tijdsoriëntatie
 9. Symboolverkenning:
  •    Ontwikkeling van geletterdheid
  •    Ontwikkeling van het inzicht in cijfers en getallen
 10. Ontwikkeling van het logisch denken.

 • Bouwen aan
 • Regels en afspraken
 • Ritmisch weekplan