Hulpouders gezocht!

Beste ouders,

De Sterrenwachter is een school van kinderen, medewerkers én ouders. Gelukkig kan onze school steeds weer rekenen op fantastische hulpouders!

Denk aan luizenpluizers, leesbegeleiders, kampbegeleiders, toneelouders, biebouders, rozettenouders, ouders voor de activiteitencommissie, mr-ouders, stamgroepouders, tuinouders en oud-papier-ophaal ouders.

Voor verschillende groepjes binnen de school zoeken we nieuwe leden. Vooral de groep van de oud-papier-ophaalouders heeft dringend behoefte aan versterking. Dankzij de opbrengsten van het oud-papier kan de school jaarlijks meer dan 10.000 euro extra besteden aan het onderwijs van uw kind.

Op de website, onder het kopje ouders, vindt u meer informatie over de verschillende werkgroepen.

Helpt u mee? Dank!

    Reacties