Middenbouw ontwerpt en bouwt een nieuwe school

De kinderen in de middenbouw hebben de afgelopen weken veel geleerd over gebouwen en constructies. Tijdens dit IPC-project onderzochten de kinderen  in de eerste fase hoe stevige constructies gebouwd worden en in elkaar zitten. Dit oefenden ze zelfs tijdens de lessen bewegingsonderwijs!  In de tweede fase van dit project richtten we ons vooral op de kennisoogst.  Zo kwamen een projectontwikkelaar, een architect en een bouwkundig tekenaar in alle groepen uitleg geven over hun aandeel in het bouwproces. De kinderen konden maquettes, bouwtekeningen en animaties van nieuw te bouwen of onlangs opgeleverde (school)gebouwen bekijken. De onderzoeksvragen van de kinderen kwamen ook aan bod. Vele vragen werden gesteld en beantwoord. In derde fase van het project lieten we de kinderen in groepjes een nieuwe school ontwerpen.  Hoe maak je een plan van eisen voor een nieuwe school? Hoe lees je plattegronden met legenda’s? Hoe maak je plattegronden en legenda’s? Hoe werk je op schaal?  Na deze ontwerpfase leerden ze van één van de ruimtes of meerdere ruimtes een model op schaal te maken. Deze opdracht sprak de kinderen in het bijzonder aan, want de plannen rond de nieuwbouw voor De Sterrenwachter en De Linde zijn hen niet ontgaan. Er is de afgelopen weken enorm hard gewerkt aan de plannen, plattegronden en modellen van de nieuwe school. Om niet al te veel te verklappen over dit proces bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de oplevering van de lokalen, pleinen en scholen die ontwikkeld zijn. De kinderen geven u dan een presentatie over het bouwproces van het begin tot het einde. In het fotoalbum kunt u al een eerste blik werpen op dit fantastische project.

Komt u ook dinsdagmiddag 20 februari a.s. naar de oplevering kijken?  U bent welkom van 13.30 uur tot 13.55 uur!

    Reacties