Home » Onze school

Onze school

Wij zijn trots op onze school waar we specifiek gekozen hebben voor het Jenaplanonderwijs. In de eerste plaats zijn wij er voor de kinderen: met hart en ziel. We vinden het geweldig om er aan mee te werken dat kinderen in acht jaar tijd uitgroeien tot kritisch denkende jongeren met een goedgevulde tas met kennis en vaardigheden. Allemaal verschillend, want elk kind is uniek.


  • Ontdekkend leren
  • Eigen kracht
  • Sociaal bewust

  • Praktische informatie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Jenaplan

Onze school valt onder de stichting Talent Primair in Huizen.

Onze visie en missie hebben we beschreven in het Identiteitsdocument de Sterrenwachter (klik om te lezen)