Home » Onze school » Eigen kracht

Eigen kracht

Elk kind zijn eigen kleur en glans; dit is het fundament waar de Sterrenwachter op is gebaseerd. Wij benaderen elk kind als individu met zijn of haar eigen ideeën, mogelijkheden en beperkingen. Door kinderen aan te moedigen en te stimuleren om al hun talenten te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan lezen, schrijven en rekenen. Er wordt in ons onderwijs ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden, beeldend en muzikaal vermogen. Een plek dus, waar je levensvaardigheden ontwikkelt voor je toekomst!

Ruimte voor verschillende leerstijlen

Niet iedereen heeft dezelfde manier om iets te leren. Door de leerstof op verschillende manieren aan te bieden, komen we er achter hoe een kind leert en wordt een kind zich bewust van zijn of haar eigen kracht. Dit sluit aan bij de zogenaamde zogeheten ‘meervoudige intelligenties’ van Gardner: een concept dat ervan uitgaat dat kinderen op verschillende manieren intelligent kunnen zijn.


  • Ontdekkend leren
  • Eigen kracht
  • Sociaal bewust
  • Praktische informatie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Jenaplan