Home » Onze school » Jenaplan

Jenaplan

Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders. Ouders spelen in het Jenaplanonderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. De groepsleiders mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Gesprek, spel, werk en viering

Gesprek, spel, werk en viering zijn belangrijke basisactiviteiten op een Jenaplanschool. De week wordt bijvoorbeeld gezamenlijk gestart en afgesloten met een viering. Ouders zijn hierbij vaak aanwezig of spelen een hele actieve rol.

Stamgroepen

Een ander belangrijk kenmerk van een Jenaplanschool is de organisatie in stamgroepen van kinderen met verschillende leeftijden, belangstelling, aanleg en ontwikkeling. Een stamgroep is een klas die is samengesteld uit kinderen uit groep 0,1 en 2 (onderbouw), groep 3, 4, 5 (middenbouw) of groep 6,7 en 8 (bovenbouw). We hebben op de Sterrenwachter zes stamgroepen: twee onderbouwgroepen, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen.

Een kind is in een driejarencyclus dus eerst jongste kind, daarna middelste en vervolgens oudste, en houdt drie jaar dezelfde groepsleider. Samenwerken en elkaar helpen staan centraal. Met behulp van planborden en weekplanningen leren de kinderen zelfstandig hun taken te plannen en af te ronden.

Grondlegger

De grondlegger van het Jenaplanonderwijsvorm is Peter Petersen. Hij was hoogleraar pedagogiek aan de universiteit van Jena in Duitsland en ontwikkelde zijn ideeën tussen 1920 en 1950. Voor het gehele leerplan van elke Jenaplanschool geldt dat het voldoet aan wat de wet eist. Er is daarom geen enkele reden om er bang voor te zijn dat het kind niet genoeg leert.


 

  • Ontdekkend leren
  • Eigen kracht
  • Sociaal bewust
  • Praktische informatie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Jenaplan