Home » Onze school » Ontdekkend leren

Ontdekkend leren

Als je actief leert, begrijp je beter wat je leert en kun je het beter onthouden. Met dat uitgangspunt is een groot deel van de leerstof opgebouwd: het kind kan experimenteren, observeren en ervaren. Dat heeft positieve gevolgen voor de leerhouding en de motivatie van een kind.

Basiskennis als voorwaarde

De school zorgt er vanzelfsprekend voor dat de leerlingen een ‘kapstok’ met basiskennis aangeleerd krijgen, een voorwaarde voor ontdekkend leren. Binnen ons onderwijs hebben wij ook oog voor wat kinderen in de toekomst nodig hebben. Nieuwe informatiemiddelen en -technieken worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de lesstof.

Actief oplossingen vinden

De leerstof en de materialen worden met verschillende technieken aangeboden. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid zelf te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden. Eigen initiatief en ideeën worden aangemoedigd.

Samenwerken

Leren doe je alleen, maar ook samen. De leerlingen gaan aan de slag met een onderwerp door samen te werken en te leren van elkaars sterke kanten en inzichten. Door hen zelf problemen op te laten lossen die zij tegenkomen, worden ze weerbaar en zelfstandig.


 

  • Ontdekkend leren
  • Eigen kracht
  • Sociaal bewust
  • Praktische informatie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Jenaplan