Home » Onze school » Sociaal bewust

Sociaal bewust

Kinderen zijn onderdeel van onze dynamische wereld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat er om hen heen gebeurd. We helpen hen hoe ze hier zelf mee om kunnen gaan zodat ze uitgroeien tot bewuste, zelfstandige kinderen die – met een open blik op hun omgeving – een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Veilige basis

Wij scheppen een leef- en werkgemeenschap waarin kinderen zich thuis voelen.  Hierbij geven we kinderen de kans met elkaar van gedachten te wisselen en waarbij respect wordt getoond voor elkaars mening, leefwijze en gevoelens.

Actief & verantwoordelijk

We leren kinderen omgaan met de wereld om hen heen door vaak de school uit en de wereld in de school te halen. De kinderen luisteren naar verhalen van mensen met kennis en ervaring, nemen zelf waar, stellen vragen en gaan zelf op zoek te gaan naar antwoorden in een documentatiecentrum. Door te praten over onderwerpen uit het nieuws en aandacht te schenken aan de leefwereld van verschillende sociaal-economische milieus en culturen, stimuleren we hen zich actief op te stellen ten opzichte van de ontwikkeling van de wereld. Zodoende wordt hun wereld steeds groter en leert het kind zelfstandig een mening te vormen.


  • Ontdekkend leren
  • Eigen kracht
  • Sociaal bewust
  • Praktische informatie
  • Leerlingvolgsysteem
  • Jenaplan